ÄGARE

Det är vi som är aSign

VD


Lina Berngarn Castenfelt


Teckenspråks och -dövblindtolk


Auktoriserad av KammarKollegiet


tel: 0728-583453

Personalansvarig


Tanya Langelotz


Teckenspråks och -dövblindtolk


Auktoriserad av KammarKollegiet


tel: 0728-583454