START

aSign Kommunikation i samverkan


Vårt företag drivs och ägs av

Lina Berngarn Castenfelt och Tanya Langelotz.

Båda har en av TÖI (Tolk och översättarinstitutet) godkänd tolkutbildning samt är av Kammarkollegiet auktoriserade teckenspråkstolkar. Vi har vårat säte i Stockholm, men jobbar  i  hela Sverige och till viss del även  utanför landets gränser. Vi har båda flera års arbetslivserfarenhet inom tolkyrket och tar de flesta typer av uppdrag och jobbar med viss översättning av hemsidor till teckenspråk. Förutom oss två så samarbetar vi med flera bolag och egenföretagare i branchen.


aSign tillhandahåller utbildade teckenspråkstolkar med flera års erfarenhet i branschen.