OM

aSign bildades under sommaren 2015 ur en önskan om att arbeta i en mindre och mer sammansatt grupp. Företaget hittade sin nuvarande konstellation i slutet av 2018. Vi är idag två stycken teckenspråkstolkar tillika delägare som har flera års erfarenhet av yrket, har av TÖI  godkänd  teckenspråks- och dövblindutbildning, är auktoriserade av Kammarkollegiet och har genomgått rättstolkutbildning, samt fortbildning för dövlindtolkar.


aSign Tolk & Konsult AB utför tolkning i sammananhang  som:

Vardagstolkning

Arbetsplatstolkning

Tolkning i kyrkliga sammanhang

Utbildningstolkning

Kultur

Teater

Delar av kanal 5:s TV-utbud

Sport och fritid

Juridiska sammanhang JC Tolk AB