START

aSign

KOMMUNIKATION I SAMVERKAN

aSign tillhandahåller utbildade teckenspråkstolkar med flera års erfarenhet i branschen.

aSign kommunikation i samverkan

 

Samtliga tolkar på aSign har en av TÖI (tolk och översättarinstitutet) godkänd tolkutbildning. Vi har vårat säte i Stockholm, men jobbar i hela Sverige och till viss del även utanför landets gränser. Våra tolkar har alla flera års arbetslivserfarenhet inom tolkyrket.